D

e tekster der forfattes, skal indeholde forskellige og samtidig præcise elementer for netop at sikre hjemmesidens synlighed. Og det gode spørgsmål er naturligvis, hvordan man via ord og beskrivelser i dokumenter på omtrent 450 ord får skabt den fornødne opmærksomhed, der i næste række fører til interesse og salg.